Projektet ”Köket som doftar tradition” genomförs av Augustóws stad och Turist- och Affärsinformationscentrum i Druskienniki med användning av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och staten inom ramen för Småprojektfonden för gränsöverskridande samarbetsprogrammet Litauen – Polen 2007–2013.
  Projektets program inriktas främst mot den nya turismprodukten – en kedja av certifierade restauranger och matserveringar i Augustów och Druskienniki.
  Certifiering av matserveringar i de båda städerna kommer att göra det lättare för turister att känna igen de olika matställena och servicenivån som de erbjuder.
Certifikatsdekaler som kommer att placeras på synliga ställen i lokalernas skyltfönster eller på dörren samt en kort beskrivning av objekten kommer att göra det enklare för turisterna att välja rätt ställe samtidigt som det blir ett effektivt marknadsföringsmedel för verksamhetens ägare. Speciellt för projektet kommer en logotyp att skapas som blir ett kvalitetsintyg för de tjänster som erbjuds av de certifierade lokalerna.
  Man planerar att anordna gemensamma matlagnings-workshops med instruktörer och deltagare från Polen och Litauen. Detta gör att man kan lära känna varandras regionala maträtter och göra utbudet i matserveringslokalerna i Augustów och Druskienniki mer omväxlande.
  Fördelarna i samband med certifiering, bl a gemensam marknadsföring, möjlighet att använda logotypen i marknadsföringsmaterial, blir säkert en faktor som gör att många ägare till matserveringar kommer att lägga till regionala maträtter i sitt erbjudande och ansöka om beteckningen ”ett ställe/lokal med smak” samt att erbjuda tjänster på en lämplig nivå.
  Inom ramen för projektet kommer även en folkfest att anordnas i Augustów den 13 och 14 augusti 2010. Folkfestens syfte blir att göra invånare och turister som besöker staden förtrogna med kulturarvet med särskild tyngdpunkt på det regionala köket. Under festen kommer de certifierade matserveringarna från Augustów och Druskienniki kunna presentera sina tjänster. Detta blir även en utmärkt chans att presentera effekterna av de matlagnings-worshops som anordnas inom ramen för projektet.
  Deltagandet i projekt som genomförs av Augustóws turistorganisationen, som förenar turism- och restaturangföretag som är verksamma i storkommunen Augustów, bidrar till storkommunens varaktighet och möjliggör fortsatt certifiering av verksamheterna samt ökning av produktens geografiska område till hela storkommunens område.

Projektets totala budget: 82 075,25 EUR
Kostnad för verksamhet som bedrivs av Augustóws stad: 64 694,75 EUR
Finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden utgör 85%.

Projektets samordnare: Beata ŻukowskaSmall Project Fund „Lietuva – Polska” 2007 - 2013