Turistattraktioner

AUGUSTÓW-KANALEN SIGISMUND AUGUSTS STORTORG
MINDRE BASILIKAKYRKAN STUDZIENICZNA
TURISTHUSET (PTTK) OFFICERS YACHT–KLUB
AUGUSTÓWS KYRKOGÅRD GAMLA POSTEN

  Ett mycket populärt inslag i Augustów är resor med stora båtar under vilka man kan beundra regionens skönhet. De som föredrar mindre transportmedel kan ta en tur med en gondol eller hyra en segelbåt med vilken man kan nå dit de stora båtarna inte når. De som tycker om motorbåtsturer kan känna vinden i håret på insjöarna Białe och Necko. De som inte är rädda för lite ansträngning kan välja kanoter med vilka man kan nå de mest pittoreska delarna av Augustów-området. Sedan många år attraheras de flesta turister av kanotleden på Augustów-kanalen, insjön Czarna Hańcza och floden Rospuda. En annan attraktion i Augustów som åtnjuter stor popularitet är en elektrisk skidlift för vattenskidor. De som föredrar att ligga på latsidan och sola hittar säker sitt favoritställe på Piren som öppnade år 2007 i regi av Polska Radions Program Tre.
  Längs den pittoreska turistleden i Augustów-skogen kan man beundra den vackra, oförorenade naturen. En av dess största fördelar är att man kan avverka dem både till fots, på cykel eller på häst.
Turistleden
  De som gillar en aktiv avkoppling kan aldrig bli besvikna om de kommer till Augustów. Ett brett utbud av resrutter och turistleder tillåter många turer till fots, cykelturer, ridning och kanotsegling.
  Den populära kanotleden på floden Rospuda och insjön Czarna Hańcza kan tack vare Augustów-kanalen förlängas fram till floderna Niemen eller Biebrza. Regionens mest avlägsna platser kan nås tack vare det rika nätet av cykelleder, både lokala och internationella (R11). Turer kan ta sin början redan i Augustóws centrum tack vare de talrika promenad- och cykelvägarna i staden. De som tycker om att tillbringa tid på hästryggen kan beundra Augustów-områdets skönhet på de utstakade hästlederna.

  Augustów-områdets charm försvinner inte vid sommarens slut. De kringliggande sjöarna – fulla med fisk året runt – väcker ett stort intresse från fiskeälskare. Under hösten är de lokala skogarna ett paradis för svampplockare och på vintern utgör det tjocka isskiktet på insjöarna perfekta förutsättningar för skridskoåkning och isjaktsegling. Skogsvägarna passar perfekt för att anordna slädparti eller åka skidor. Under åren 2009 – 2012, inom ramen för projektet #Utbyggnad av turistisk och rekreationsinfrastruktur i Augustów-kanalsområdet” kommer man att på promenad- och cykelvägarna skapa sträckor för skidåkning på konstsnö.
  Övernattningsanläggningarna har varierande standard och bra kvalitet på kundservicen
  Efter en aktiv dag i Augustów kan man förnya sina krafter med hjälp av de regionala specialiteterna. Restaurangerna i Augustów erbjuder många olika rätter av sötvattensfisk, t.ex. sik, siklöja, gös, ål, samt speciella regionala rätter. De flesta regionala specialiteterna görs av potatis i olika former. Den största popularitet åtnjuer så kallade ”kartacz” (sv. „kartesch”) som ofta kallas även för „kołduny”. Det är stora, ovala klimpar gjorda av potatis (blandning av rå och kokta potatis) och fyllda med fläskfärs. Deras form påminner om gamla artilleriprojektiler som användes för att träffa motståndaren på kort avstånd – därav deras namn. Denna rätt serveras med en redning gjord av lök och rökt sidfläsk. När man är i Augustów är det ett måste att man smakar soczewiak (plättar gjorda av kokt potatis, linser med rökt sidfläsk och lök, mjöl, salt och peppar), kiszka (korv av tarm fylld med potatis, rökt sidfläsk, lök, salt och kryddor) och potatiskaka samt kindziuk (rökt korv med en speciell smak till följd av speciella ingredienser och kryddor).
  Varje gottegris bör under sin vistelse i Augustów smaka den i regionen kända sękacz samt pampuchy.


  AUGUSTÓW-KANALEN uppstod till följd av ett handelskrig mellan Kungariket Polen samt Ryssland och Preussen. Den försvårade åtkomsten till Östersjön gjorde att Polens och Rysslands regeringar upptäckte möjligheten att utnyttja inlandssjötransport i större utsträckning.
  På initiativ av finansministern, hertig Franciszek Ksawery Drucki–Lubecki, påbörjade Ignacy Prądzyński i juni 1823 arbeten på projekt Augustów-kanal som skulle länka Narews flodområde med floden Niemen. Niemen med Östersjön skulle länkas med Venta-kanalen. Tyvärr blev Venta-kanalen aldrig uppbyggd.
  För att kunna behålla en lämplig vattennivå konstruerade man slussar samt många avtappningar och fördämningar. Arbetena påbörjades i juli 1824 genom att man reglerade flodbädden till floderna Biebrza och Netta, byggde vallar och framställde bogseringsvägar. I mitten av år 1825 påbörjade man byggandet av slussar av sten och tegel. Byggtiden för en sluss underskred två år. Man såg till att slussarna skulle vara praktiska och samtidigt estetiska. Utifrån täckte man dem med rött, förstärkt tegel och vit sandsten, vilket anknöt till Polens nationella färger. Under pågående arbeten med Kanalen framställde man flera avsnitt som leddes av enskilda ingenjör-officerer. I arbetena deltog samtidigt mellan 5 000 och 7 000 människor. De flesta arbeten utfördes manuellt.
  Byggandet avslutades år 1838 och år 1839 startade man sjöfart på Kanalen. Sänkningen av tullavgifter som genomdrevs av den preussiska regeringen (strax efter påbörjandet av byggnadsarbetena på Augustów-kanalen) gjorde att kanalen slutligen inte utnyttjades i den mån man ursprungligen hade planerat.
  Kanalens totala längd var 101,2 km. På detta avsnitt byggde man 18 slussar, av vilka 14 numera finns på den polska sidan, en finns i gränszonen och tre i Vitryssland. Skillnaden i vattennivåe mellan de enskilda behållarna är från 0,8 till 8,0 m. Ju större skillnad, desto mer ”komplicerad” sluss krävdes. På så sätt uppstod tvåkammarslussen (nivåskillnad 6,29 m) och trekammarslussen Niemnowo (nivåskillnaden var 7,46 m). De övriga 16 slussarna är enkammarslussar.
  Fram till idag har 13 av slussarna bevarats med ett utseende som liknar det ursprungliga (9 på den polska sidan). Liksom för 150 år sedan måste slussoperatören, för att en kammare ska fyllas med vatten, öppna dammportluckorna genom att lyfta luckklaffar med manuella domkrafter. Därefter öppnas de massiva portarna genom att man skjuter långa stänger som utgör motvikt för portbladen.
  Kanalen är ett minnesmärke för vattenbyggnation och är en kandidat för att inskrivas på listan över världskulturminnesmärket UNESCO. År 2007 har den erkänts av Republiken Polens President som ett historiskt minnesmärke.
  Kanalens avsnitt på Vitrysslands sida, som hade försummats under efterkrigsperioden och rekonstruerades under åren 2004-2005, är ca 25 km. Det finns 4 slussar där, inklusive fyrakammarslussen Niemnowo (den fjärde kammaren byggdes till under rekonstrueringen, eftersom vatennivåskillnaden mellan kanalavsnittet och floden Niemen höll på att öka). Kanalens återuppbyggnad gjordes enligt 1800-talsritningar och -skissar. Man bevarade slussarnas ursprungliga utseende, man använde metoder för bäddens förstärkning som hade utarbetats på Prądzyńskis tid. Under renoveringen förlängdes Kanalen och numera är den 103 km lång.
  På gränsens båda sidor används kanalen mer och mer som en pittoresk vattenled. Kanoter, båtar, gondoler, segelbåtar, pråmar, katamaraner, diverse märkliga flytande konstruktioner (som flyter på vattnet i Augustów under det populära evenemanget Polskt mästerskap i segling på vad som helst „Det som ska segla sjunker inte” – allt detta kan man se på vattenled till det 1800-talets minnesmärke.


  SIGISMUND AUGUSTS STORTORG var plats för salutorg och marknader fram till det andra världskriget. Torget är omgärdat av en rad låga, eklektiska stenhus av vilka det äldsta (nr 28), som byggdes år 1801, hade Napoléon Bonaparte som gäst den 8 december 1812. I stortorgets centrum finns en park från år 1847 som först kallades för ”Sachsiska trädgården” och sedan, under perioden mellan det första och det andra världskriget, för ”Jagiellonska trädgården”. På söndagseftermiddagar arrangerades folkfester och blåsorkesterkonserter. Numera anordnas här antikvitetsmarknader som är väldig populära. Under årens lopp har olika objekt funnits här, bl.a. häradshövdings herrgård, rådhus, ortodox kyrka om vars existens en liten byggnad påminner, nämligen vaktposten för en poliskonstapel som bevakade kyrkan. För närvarande finns här en fontän samt Sigismund Augusts kolumn – ett monument som donerades till stadens grundare vid 450-årsjubileet för tilldelande av stadsrätt för Vilnius.

  MINDRE BASILIKAKYRKAN med namnet Jesu heliga hjärta, en treskepps neoromansk kyrka som byggdes av tegel under åren 1906–1911 enligt Adam Piotrowskis ritningar. Kyrkan byggdes på en plats där det tidigare hade funnits en begravningsplats och är den sjätte kyrkan på denna plats. Inne i kyrkan finns fem altare av ek som uppfördes på 1920-talet. Det är även på plats att nämna de målade kyrkfönster som anknyter till tusenårsjubileet av Polens kristnande. Kyrkan förstördes under andra världskriget och efter krigets slut återuppbyggdes den av församlingsborna under ledning av församlingens dåtida kyrkoherde, prästen Wojciech Chojnowski. Tornet som sprängdes i luften av tyskar i augusti 1944 återuppbyggdes så sent som 1986. År 2001 kungjorde man påvens dekret om att kyrkan beviljats titeln Mindre Basilikakyrkan.

  STUDZIENICZNA finns numera inom Augustóws administrativa område. De största högtidligheterna i sanktuariet äger rum på Pingstdagen.
  Byn kom till under 1700-talets senare hälft. Enligt den lokala befolkningens samt besökarnas tro har vattnet från den brunn som finns vid kapellet läkande kraft – den botar bl.a. ögonsjukdomar.
  På 1700-talet bosatte sig här en eremit med namnet Wincenty Murawski – en pensionerad soldat, som år 1770 byggde ett litet kapell av trä på en liten ö. Tack vare en pilgrimsfärd till Rom utverkade han hos påven Pius IV så många som fyra avlat för den lokala kyrkan och han hämtade även tavlor som finns kvar än i dag: målning av S:ta Anna, S:t Nepomuk och S:ta Tekla. Målningen på Guds Moder av Studzieniczna – Kyrkans Moder – är ett kultobjekt som är känt för sin gunst. Tavlan som bekransades med påvekronor målades med oljeteknik av en okänd konstnär. Den är från 1700-talet och är en trogen kopia av tavlan på Guds Moder av Częstochowa.
  År 1872 ersatte man kapellet i trä med ett murat kapell. Byggmästare var kanalingenjören Ludwik Jeziorkowski. På de 64 pålar som slagits ner i den vattensjuka ön reste man ett neoromanskt kapell i form av en rotunda. I slutet av 1800-talet länkades ön med fastlandet genom en uppdämd jordvall. Numera utgör jordvallen en vacker allé med björkar planterade längs vägen.
  Från kapellet och brunnen med läkande vatten leder stigen till en träkyrka. Hörnstenen för byggnaden lades år 1847. Kyrkan har tre skepp: huvudskeppet – S:ta Annas skepp – och sidoskeppen – S:t Nepomuks skepp och S:ta Teklas skepp. Inredningen av kyrkans interiörer gjordes av folkkonstnärer.
  Sanktuariet i Studzieniczna besöktes av Påven Johannes Paulus II den 9 juni 1999. Detta besök hugfästes av ett monument till den helige fadern som försetts med de kända ord som har sagts av den framstående gästen: ”Jag hade besökt detta ställe många gånger förut men som påve är jag här för första gången och troligen den sista".


  TURISTHUSET (Polska turist- och hembygdsföreningens Turisthus) byggandet av turisthuset på Biała Góra (Vita Berget) hade inspirerats av Förbundet för turismfrämjande. Det skulle användas av deltagare i Europamästerskapet i segling år 1939. Ritandet av ”Nad Jeziorami” („Vid sjöar”) gjordes av en arkitektgrupp under ledning av Maciej Nowicki. Arbetet avslutades år 1939. Anläggningen hade 100 övernattningsplatser i 70 rum, en danssal, en bar, ett biljardrum, ett rum för bridge, en egen strand samt garage och en stor parkeringsplats. Centralvärmeanläggningen gjorde att huset kunde användas året runt. Det blev förstört under det andra världskriget och återuppbyggdes år 1948 av Polska hembygdsföreningen. Numera finns i byggnaden ett värdshus i vilket det på en vägg mittemot receptionen finns en färgfull mosaik som visar Augustów och de omgivande områden.

  OFFICERS YACHT–KLUB objektet byggdes enligt Juliusz Nagórskis ritningar under åren 1934 – 1935. Anläggningen togs i drift i början av juli 1935. Den rymde stora bankettsalar, 40 rum, ett bibliotek, badrum, terrasser. Intill anläggningens lyxiga del byggde man en idrottsdel med övernattningsplatser, en hamn och ett båthus samt en byggnad med klubbsalar, en bar och bostadsrum.

  AUGUSTÓWS KYRKOGÅRD grundades av preussare år 1800 r. Kyrkogårdens huvudallé var en del av gamla napoléonska allfarvägen längs vilken prins Hieronymus Bonapartes armétrupper marscherade mot Moskva. I början var nekropolen indelad i tre kvarter: romersk-katolskt, grekiskt-ortodoxt, evangeliskt och judiskt. De äldsta och mest intressanta monumenten finns samlade i närheten av kyrkogårdskapellet som donerats av Truszkowski-släkten år 1832. Runt kapellet har de äldsta gravstenarna bevarats, bl a några gjutjärnsgravstenar från Sztabin-järnverket. Den präktigaste av dem när det gäller storlek och som liknar ett gotiskt kapell hugfäster Adolf Gerschows – den första förvaltaren över Sztabin- stiftelsen – begravningsplats. Det gamla judiska kvarteret finns numera utanför kyrkogården och det hugfästs med ett monument av svart marmor som tillägnats Augustóws invånare av judisk nationalitet.

  GAMLA POSTEN den nyklassicistiska byggnaden som ritades av H. Marconi byggdes år 1829 vid allfarvägen Warszawa-Petersburg. Byggnaden tjänade som förspänningsstation anpassad för 16 hästar samt ett hotell för särskilda gäster, bl a för tsarfamiljen. På Augustóws postkontor inlämnades försändelser till Hrodna, Kaunas och Warszawa. De inlämnade paketen och breven med mottagaradress i Warszawa som skickades med kurirpost landade där inom 20 timmar. År 1964 startade man ett hotell och en turistbyrå i byggnaden. Numera rymmer byggnaden en Musikgrundskola. I närheten av parken finns några naturminnesmärken, bl a skogslönn, vanlig ask, vårtbjörk samt en enorm sten som placerats där för att hugfästa 150-årsjubileet av uppbyggandet av Augustów-kanalen.


Small Project Fund „Lietuva – Polska” 2007 - 2013