KONTAKT

Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów

koordynator projektu: Beata Żukowska
Tel. (87) 643 12 39
e-mail: Beata.Zukowska@urzad.augustow.pl
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów
Programu Współpracy Transgranicznej„Litwa – Polska” 2007 - 2013